Resultaten

B2

Wanneer krijgt u de resultaten?

Na de computertest meldt het testcentrum aan elke individuele kandidaat of hij/zij voldoende heeft gescoord en dus mag deelnemen aan de mondelinge test. Het testcentrum meldt het eindresultaat aan de kandidaten uiterlijk één week na de mondelinge test.

In welke vorm krijgt u de resultaten?

ITNA-deelnemers krijgen na de computertest een overzicht van hun resultaten voor de onderdelen ‘taal in gebruik’, ‘lezen’ en ‘luisteren’. Als zij geslaagd waren voor de computertest en hebben deelgenomen aan de mondelinge test, krijgen zij ook daarvan het resultaat. Al deze resultaten worden uitgedrukt in de volgende categorieën: ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’, ‘zwaar onvoldoende’. De niet-geslaagde deelnemers krijgen ook een document met tips om zich goed voor te bereiden op een eventuele herkansing. Dit advies vindt u ook hier.

 


 

C1

Het testcentrum meldt het resultaat aan de kandidaten uiterlijk één week na de afname.

Voor deelnemers aan de ITNA-C1-schrijftest wordt het resultaat uitgedrukt in de categorieën ‘geslaagd’, ‘niet geslaagd’.

 


 

Advies voor niet-geslaagden B2 en C1

 


 

Inzagereglement en betwisting