Resultaten

B2

Resultaat na computertest

Als je geslaagd bent, ontvang je via mail een afspraak voor de mondelinge test.
Als je niet geslaagd bent, ontvang je via mail een overzicht van je resultaten voor de onderdelen ‘taal in gebruik’, ‘lezen’ en ‘luisteren’, uitgedrukt in de volgende categorieën: ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’, ‘zwaar onvoldoende’.

Resultaat na mondelinge test

Na de mondelinge test krijg je je resultaat: ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’. Daarnaast krijg je een overzicht van je resultaten voor de onderdelen ‘taal in gebruik’, ‘lezen’, ‘luisteren’ en ‘spreken’, uitgedrukt in de volgende categorieën: ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’, ‘zwaar onvoldoende’.
Het testcentrum meldt het eindresultaat uiterlijk één week na de mondelinge test.
Als je C1-gerechtigd bent, staat dat vermeld in de mail met je resultaat. Je kan dan een afspraak maken voor deelname aan de C1-schrijftest.

 


 

C1

Het testcentrum meldt het resultaat aan de kandidaten uiterlijk één week na de afname.

Voor deelnemers aan de ITNA-C1-schrijftest wordt het resultaat uitgedrukt in de categorieën ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’.
Daarnaast krijg je een overzicht van je resultaten voor de onderdelen ‘woordenschat, ‘grammatica’, ‘coherentie en cohesie’ en ‘orthografische beheersing’, uitgedrukt in de volgende categorieën: ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’, ‘zwaar onvoldoende’.

 


 

Advies voor niet-geslaagden B2 en C1

 


 

Inzagereglement en betwisting