Herkansing

B2

Wie niet geslaagd is voor de ITNA-test, kan de test opnieuw afleggen. Binnen een periode van twaalf maanden mag iemand maximaal viermaal deelnemen. Bij herkansing dient een tussenperiode van minimaal twee weken tussen deelnames gerespecteerd te worden. Herkansingen mogen ook in een ander testcentrum gebeuren.

De periode van twaalf maanden wordt berekend vanaf de datum waarop een kandidaat aan een test wenst deel te nemen. Voor het aantal deelnames worden alle testdeelnames samengeteld, dus ook tests die in verschillende centra werden afgelegd. Ook deelname aan de ITNA als eindtest van een cursus niveau 5 telt als één van de vier toegestane testdeelnames per jaar.

Voorbeeld

Voor alle B2-herkansingen geldt dat de kandidaat de computertest opnieuw moet afleggen, ook al was hij/zij voor dat onderdeel bij een vorige deelname geslaagd.

Om zich in te schrijven voor een herkansing meldt de kandidaat zich bij het testcentrum waar hij/zij de ITNA wil afleggen en betaalt bij dit testcentrum opnieuw het inschrijvingsgeld.

 


 

C1

Wie niet slaagt voor de C1-test kan driemaal herkansen binnen een periode van twaalf maanden volgend op de ITNA-B2-test (computertest + mondeling) waarvoor hij/zij slaagde met een resultaat dat toegang gaf tot een bijkomende schrijftest. De kandidaat respecteert een tussenperiode van minimaal twee weken tussen de herkansingen.

Een kandidaat kan zich alleen inschrijven voor een C1-herkansing in het testcentrum waar hij/zij de ITNA-B2-test heeft afgelegd.

De computertest en het mondelinge deel hoeven niet meer te worden afgelegd bij een herkansing op de C1-schrijftest. Is de kandidaat evenwel niet geslaagd binnen de periode van twaalf maanden, dan moeten de computertest en het mondelinge deel wel opnieuw afgelegd worden, als hij/zij een C1-attest wenst te behalen.

Om zich in te schrijven voor een C1-herkansing meldt de kandidaat zich bij het testcentrum waar hij/zij de schrijftest zal afleggen en betaalt er opnieuw het inschrijvingsgeld (zie Inschrijvingsprocedure C1).

 


 

Advies voor niet-geslaagden B2 en C1