Herkansing: wat als ik niet geslaagd ben?

 

 

 

 

 

 

 

Wat als ik niet geslaagd ben voor de computertest?

Je kunt maximaal driemaal herkansen binnen een periode van twaalf maanden na de eerste deelname aan de computertest. Voor het aantal deelnames worden alle testdeelnames samengeteld, dus ook tests die in verschillende centra werden afgelegd. Ook deelname aan de ITNA als eindtest van een cursus niveau 5 of 6 telt als één van de in totaal vier toegestane testdeelnames.

Voorbeeld

Herkansingen mogen ook in een ander testcentrum gebeuren.
Bij een herkansing dient een tussenperiode van minimaal twee weken tussen deelnames gerespecteerd te worden.
Om de test opnieuw te doen, schrijf je je in bij het testcentrum waar je de ITNA wil afleggen en betaal je bij dat testcentrum opnieuw het inschrijvingsgeld.

 

 

 

 

 

Wat als ik niet geslaagd ben voor de mondelinge test?

Je legt de volledige B2-test opnieuw af, dus zowel de computertest als de mondelinge test. Het eindresultaat van B2 wordt immers bepaald door de totaalscore van beide onderdelen.

Je kunt maximaal driemaal herkansen binnen een periode van twaalf maanden na de eerste deelname aan de computertest. Voor het aantal deelnames worden alle testdeelnames samengeteld, dus ook tests die in verschillende centra werden afgelegd. Ook deelname aan de ITNA als eindtest van een cursus niveau 5 of 6 telt als één van de in totaal vier toegestane testdeelnames.

Voorbeeld

Herkansingen mogen ook in een ander testcentrum gebeuren.
Bij een herkansing dient een tussenperiode van minimaal twee weken tussen deelnames gerespecteerd te worden.
Om de test opnieuw te doen, schrijf je je in bij het testcentrum waar je de ITNA wil afleggen en betaal je bij dat testcentrum opnieuw het inschrijvingsgeld.

 

 

 

 

 

Wat als ik niet voldoende scoorde om de C1-schrijftest te mogen doen?

Je legt de volledige B2-test opnieuw af, dus zowel de computertest als de mondelinge test. Of je mag deelnemen aan de C1-schrijfopdracht wordt immers bepaald door de totaalscore van beide onderdelen.

Je kunt maximaal driemaal herkansen binnen een periode van twaalf maanden na de eerste deelname aan de computertest. Voor het aantal deelnames worden alle testdeelnames samengeteld, dus ook tests die in verschillende centra werden afgelegd. Ook deelname aan de ITNA als eindtest van een cursus niveau 5 of 6 telt als één van de in totaal vier toegestane testdeelnames.

Voorbeeld

Herkansingen mogen ook in een ander testcentrum gebeuren.
Bij een herkansing dient een tussenperiode van minimaal twee weken tussen deelnames gerespecteerd te worden.
Om de test opnieuw te doen, schrijf je je in bij het testcentrum waar je de ITNA wil afleggen en betaal je bij dat testcentrum opnieuw het inschrijvingsgeld.

 

 

 

 

 

Wat als ik niet geslaagd ben voor de C1-schrijftest?

Als je niet geslaagd bent voor de C1-test, kun je driemaal herkansen binnen een periode van twaalf maanden volgend op de ITNA-B2-test waarvoor je slaagde met een resultaat dat toegang gaf tot de C1-schrijftest. Je respecteert een tussenperiode van minimaal twee weken tussen de herkansingen.

Je kunt je alleen inschrijven voor een C1-herkansing in het testcentrum waar je de ITNA-B2-test hebt afgelegd en je betaalt er opnieuw het inschrijvingsgeld.

De computertest en het mondelinge deel hoeven niet meer te worden afgelegd bij een herkansing op de C1-schrijftest. Als je evenwel niet geslaagd bent binnen de periode van twaalf maanden, dan moet je de computertest en het mondelinge deel wel opnieuw afleggen.