Herkansing: voorbeeld B2

Het centrum waar je je inschrijft, controleert bij de invoering van je gegevens hoe vaak je in de voorafgaande twaalf maanden de test hebt afgelegd.

Heb je al viermaal deelgenomen? Dan wordt je inschrijving geweigerd.

Bijvoorbeeld: je hebt op de volgende datums en plaatsen een ITNA afgelegd en was telkens niet geslaagd.

  1. 12/3/2023 Leuven
  2. 14/9/2023 Gent
  3. 12/10/2023 Brussel
  4. 14/1/2024 Antwerpen

In de periode tot en met 11/3/2024 zijn er voor jou al vier deelnames geregistreerd en kan je geen ITNA meer afleggen. Je kan dus pas ten vroegste terug deelnemen aan de ITNA vanaf 12/3/2024.