Herkansing: voorbeeld B2

Een voorbeeld met fictieve data: iemand wil de ITNA-test afleggen op 1 september 2016. Het centrum waar hij zich inschrijft, gaat na hoe vaak deze persoon in de twaalf maanden vóór 1 september 2016 de test heeft afgelegd. Heeft hij al viermaal deelgenomen? Dan wordt de inschrijving geweigerd. Deze kandidaat moet wachten om nog eens te kunnen inschrijven.

Bijvoorbeeld: iemand heeft op de volgende datums en plaatsen een ITNA afgelegd. Hij was telkens niet geslaagd.

01/09/2015 Antwerpen
15/09/2015 Brussel
15/01/2016 Gent
15/08/2016 Leuven

Mag deze kandidaat zich inschrijven voor deelname aan de ITNA op 31 augustus? Nee! In de periode 01/09/15-31/08/16 zijn er voor hem al vier deelnames geregistreerd.

Mag deze kandidaat op 1 september 2016 aan de ITNA deelnemen? Ja! In de periode 02/09/15-01/09/16 heeft hij nog maar drie deelnames.