Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen

De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) is een betrouwbaar en valide meetinstrument dat door de taaltestcentra van vier Vlaamse universiteiten werd ontwikkeld.
Met de ITNA kan een certificaat ERK-B2, of na een bijkomende test, een certificaat ERK-C1 behaald worden.
B2 is het niveau dat beginnende studenten in het Vlaamse hoger onderwijs moeten hebben om te mogen starten. Voor sommige opleidingen wordt C1 gevraagd.

Alle informatie over de ITNA vind je op deze website:

De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) wordt aangeboden aan de volgende partneruniversiteiten: