Toetsvoorbeelden

In dit onderdeel kunnen de deelnemers aan de ITNA kennismaken met de verschillende vraagtypes van de test.

Er worden voorbeelden gegeven voor de  B2-testonderdelen (computertest en de mondelinge test) en de C1-schrijfopdracht.