Testdata en -plaats

De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen kan worden afgelegd  in een van de onderstaande taaltestcentra:

Door in te schrijven voor de test, gaat de kandidaat akkoord met het privacybeleid van het Interuniversitair Testing Consortium.

 


B2

Open testmomenten

De taaltestcentra leggen jaarlijks verschillende data vast waarop een ITNA kan worden afgelegd (zie kalender hieronder).

 

 

 

 

 

Datum Plaats Inschrijven
5 september 2019 Brussel Vrije Universiteit Brussel
6 september 2019 Gent Universiteit Gent
9 september 2019 Antwerpen Universiteit Antwerpen
11 september 2019 Gent Universiteit Gent
13 september 2019 Leuven KU Leuven
17 september 2019 Antwerpen Universiteit Antwerpen
16 september 2019 Gent Universiteit Gent
19 september 2019 Brussel KU Leuven Campus Brussel
10 oktober 2019 Gent Universiteit Gent
13 januari 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
24 januari 2020 Leuven KU Leuven
27 januari 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
3 februari 2020 Brussel Vrije Universiteit Brussel
17 maart 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
7 mei 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
28 mei 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
28 mei 2020 Gent Universiteit Gent
2 juni 2020 Brussel Vrije Universiteit Brussel
4 juni 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
25 juni 2020 Gent Universiteit Gent
3 juli 2020 Brussel KU Leuven Campus Brussel
6 juli 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
13 juli 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
24 augustus 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
25 augustus 2020 Gent Universiteit Gent
26 augustus 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
28 augustus 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
7 september 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
9 september 2020 Gent Universiteit Gent
14 september 2020 Antwerpen Universiteit Antwerpen
14 september 2020 Gent Universiteit Gent
14 september 2020 Brussel KU Leuven Campus Brussel
15 september 2020 Brussel Vrije Universiteit Brussel

 

ITNA op afspraak

Voor wie niet kan deelnemen op een van de open testmomenten bestaat er de mogelijkheid een ITNA op afspraak af te leggen. Dat kan gebeuren van de tweede week van februari tot de eerste week van mei, en van half oktober tot half december. De taaltestcentra garanderen een afname binnen de twee weken na aanvraag. Voor een test op afspraak geldt een aangepast tarief.

 


 

C1

Een kandidaat kan enkel deelnemen aan de C1-test in het taaltestcentrum waar hij/zij de ITNA B2-test heeft afgelegd. Hij/zij schrijft zich in voor de C1-test binnen de week waarin hij de uitnodiging om deel te nemen heeft gekregen.

Het taaltestcentrum stelt zelf een afnamemoment voor.

 


 

Fraude

Kandidaten worden voor de aanvang van de test op de hoogte gebracht dat het verboden is om te praten, te spieken, online iets te consulteren en woordenboeken of andere naslagwerken te gebruiken.

Indien een surveillant tijdens een testafname merkt dat een kandidaat frauduleus te werk gaat (praten, spieken, woordenboeken of andere naslagwerken gebruiken…), wijst hij de kandidaat op de onregelmatigheid en neemt eventueel de betwiste stukken in beslag. De kandidaat werkt de test verder af. De surveillant rapporteert de fraude aan de examencommissie van het IUTC.

Ook als een examinator bij de correctie van een test plagiaat of andere vormen van fraude vaststelt, rapporteert hij dit aan de IUTC-examencommissie.

De IUTC-examencommissie beslist over verdere maatregelen.

De kandidaat wordt binnen de 5 werkdagen via mail en post op de hoogte gebracht van de beslissing van de examencommissie.

Het gediskwalificeerde examen geldt als een examenmoment. Voor een volgende deelname moeten de deelnemers dan ook betalen en moeten er uiteraard twee weken tussen zijn.