Toetsvoorbeelden: C1

De C1-test bestaat uit een schrijfopdracht die u op een computer uitvoert.

 

Voorbeeld van een schrijfopdracht

Instructie

Op de volgende bladzijde vindt u twee fragmenten uit krantenartikels. Kies het artikel dat u het meest aanspreekt.
Schrijf een tekst waarin u uw eigen mening geeft:

  • wat denkt u van het standpunt dat in het artikel wordt weergegeven?
  • bent u het ermee eens of hebt u een andere mening?

U hebt 1 uur de tijd.

De tekst wordt beoordeeld op:

  • woordenschat;
  • structuur en coherentie;
  • grammaticale correctheid;
  • orthografische beheersing.

Deze parameters moeten beantwoorden aan het C1-niveau van het ERK.

U schrijft een tekst van minimaal 300 woorden. Als u meer dan 40 woorden te weinig schrijft, wordt de tekst niet beoordeeld. Als u tussen 260 en 299 woorden schrijft, worden 2 punten van de 20 afgetrokken.

 

Voorbeeldopdracht