Betwisting

Een deelnemer die klachten heeft over de afnameprocedure, heeft de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de examencommissie van het IUTC binnen de maand na de testdeelname. Wie na inzage de resultaten alsnog wenst te betwisten, kan zich eveneens richten tot deze examencommissie binnen de maand na inzage.

Daarvoor kan de deelnemer een mail sturen naar itna@iutc.be. De mail wordt vertrouwelijk behandeld door de IUTC-examencommissie.