Betwisting

Een deelnemer die klachten heeft over de afnameprocedure, heeft de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de examencommissie van het IUTC binnen de maand na de testdeelname. Wie na inzage zijn/haar resultaten alsnog wenst te betwisten, kan zich eveneens richten tot deze examencommissie binnen de maand na inzage.

Hiervoor kan de deelnemer een mail sturen naar itna@iutc.be. Deze mail wordt vertrouwelijk behandeld door de IUTC-examencommissie.