IUTC-examencommissie

Bij betwisting van een testresultaten wordt de IUTC-examencommissie bijeengeroepen. Die bestaat uit:

  • De directeur van het testcentrum waar de test werd afgelegd;
  • Een directeur van een ander testcentrum;
  • Een examinator van een ander testcentrum.*

 

* In het geval een C1-schrijftest betwist wordt: een examinator van een ander testcentrum die niet betrokken was bij de beoordeling van de test.