Inzagereglement

Voorwaarden voor inzage

Indien er bij een deelnemer gegronde twijfel zou bestaan over de juistheid van de testresultaten, kan die deelnemer de ITNA-examencommissie vragen om de antwoorden te mogen inkijken. Die inzage is enkel toegestaan na een tweede of volgende deelname en moet plaatsvinden binnen de drie maanden na de laatste testdeelname.
Om organisatorische redenen betreft de inzage uitsluitend de laatste testdeelname.

De inzage is alleen bedoeld voor de ITNA-deelnemer zelf. Als die zich om een gegronde reden, zoals bijvoorbeeld een functiebeperking, wil laten bijstaan, moet dit vooraf worden aangevraagd. Daarbij moet de identiteit van de vergezellende persoon worden vermeld.

 

Procedure

De deelnemer kan inzage aanvragen voor de verschillende onderdelen van de test:

  • Enkel de computertest
  • Enkel het spreekexamen
  • Enkel de C1-schrijftest
  • De computertest en het spreekexamen
  • De computertest, het spreekexamen en de C1-schrijftest.

Inzage kan enkel per mail aangevraagd worden bij het testcentrum waar de laatste ITNA werd afgelegd. Die aanvraag moet gebeuren binnen de maand na de deelname aan de test.

De deelnemer vermeldt bij de aanvraag: naam, geboortedatum, datum van de laatste testdeelname en voor welk onderdeel inzage wordt gevraagd.
De deelnemer krijgt vervolgens enkele momenten voorgesteld waarop de inzage kan gebeuren. De inzage vindt plaats op een werkdag en tijdens de kantooruren.

De deelnemer bevestigt per mail het gekozen tijdstip.

 

Verloop van de inzage

De inzage wordt beperkt tot 15 minuten en gebeurt samen met een personeelslid dat bevoegd is voor de ITNA-testafname. Welke informatie er precies wordt getoond voor de verschillende onderdelen, zie je in deze voorbeelden.

Net zoals bij de afname van de ITNA zelf, worden alle documenten teruggegeven bij het verlaten van het lokaal. Er mogen geen kopieën of foto’s gemaakt worden.

De inzage kan enkel in het testcentrum gebeuren. Een online of telefonische inzage is niet mogelijk.

De testcentra kunnen niet meer informatie over de afgelegde test geven dan getoond in de voorbeelden.