Inzage: voorbeelden

B2

Computertest

Voor de computertest krijgt de deelnemer inzage in de gegeven antwoorden en in de detailscores. De vragen zelf worden niet getoond.

Voorbeeld

 

Mondelinge test

De deelnemer krijgt de scores voor de vijf parameters waarop de beoordeling is gebaseerd (woordenschat, vloeiendheid, structuur en coherentie, grammaticale correctheid, fonologische beheersing), en de totaalscore op 20. De cijfers zijn gemiddelden van de scores die de beoordelaars hebben toegekend.

Voorbeeld

 


 

C1

C1-schrijftest

De deelnemer krijgt de scores voor de vier parameters waarop de beoordeling is gebaseerd (woordenschat, coherentie en cohesie, grammaticale correctheid, orthografische beheersing), en de totaalscore op 20. De cijfers zijn gemiddelden van de scores die de beoordelaars hebben toegekend.

Voorbeeld