Inzage: voorbeelden

B2

Computertest

Voor de computertest krijgt de deelnemer inzage in de door hem/haar gegeven antwoorden en in de detailscores. De vragen zelf worden niet getoond.

Voorbeeld

 

Mondelinge test

De deelnemer krijgt zijn/haar scores voor de vijf parameters waarop wordt beoordeeld (woordenschat, vloeiendheid, structuur en coherentie, grammaticale correctheid, fonologische beheersing), en de totaalscore op 20. De cijfers zijn gemiddelden van de scores die de beoordelaars hebben toegekend.

Voorbeeld

 


 

C1

C1-schrijftest

De deelnemer krijgt zijn/haar scores voor de vier parameters waarop wordt beoordeeld (woordenschat, coherentie en cohesie, grammaticale correctheid, orthografische beheersing), en de totaalscore op 20. De cijfers zijn gemiddelden van de scores die de beoordelaars hebben toegekend.

Voorbeeld