Fraude

Kandidaten worden voor de aanvang van de test op de hoogte gebracht dat het verboden is om te praten, te spieken, online iets te consulteren en woordenboeken of andere naslagwerken te gebruiken.

Indien een surveillant tijdens een testafname merkt dat een kandidaat frauduleus te werk gaat (praten, spieken, woordenboeken of andere naslagwerken gebruikenā€¦), wijst hij de kandidaat op de onregelmatigheid en neemt eventueel de betwiste stukken in beslag. De kandidaat werkt de test verder af. De surveillant rapporteert de fraude aan de examencommissie van het IUTC.

Ook als een examinator bij de correctie van een test plagiaat of andere vormen van fraude vaststelt, rapporteert hij dit aan deĀ IUTC-examencommissie.

De IUTC-examencommissie beslist over verdere maatregelen.

De kandidaat wordt binnen de 5 werkdagen via mail op de hoogte gebracht van de beslissing van de examencommissie.

Het gediskwalificeerde examen geldt als een examenmoment. Voor een volgende deelname moeten de deelnemers dan ook betalen en moeten er uiteraard twee weken tussen zijn.