Puntenverdeling van de ITNA – B2


Mondelinge test

Als je voldoende scoort op de computertest, neem je deel aan een spreekexamen. De mondelinge test wordt beoordeeld op de volgende criteria en met de volgende puntenverdeling:

Criteria maximumscore
Woordenschat 6
Grammaticale correctheid 6
Fonologische beheersing 4
Structuur en coherentie 2
Vloeiendheid 2
Totaal 20