Puntenverdeling van de ITNA – B2


Computertest

De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) start met een computertest. De computertest staat op 85 punten en bestaat uit 3 onderdelen: Taal in gebruik (45 punten), Lezen (20 punten), Luisteren (20 punten).

De cesuur voor ‘voldoende’ is 48/85 (= 56,47%). Met deze score mag men deelnemen aan de mondelinge test.