Puntenverdeling van de ITNA – B2


Computertest

De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) start met een computertest. De computertest staat op 95 punten en bestaat uit 3 onderdelen: Taal in gebruik (55 punten), Lezen (20 punten), Luisteren (20 punten).

De cesuur voor ‘voldoende’ is 53,5/95  (= 56,32%). Met deze score mag men deelnemen aan de mondelinge test.