De C1-schrijfopdracht wordt beoordeeld op het niveau C1 van het ERK

WOORDENSCHAT
Heeft een goede beheersing van een breed repertoire aan woorden, waardoor hiaten in de woordenschat
gemakkelijk kunnen worden gedicht met omschrijvingen; er is in geringe mate sprake van zichtbaar zoeken
naar uitdrukkingen en vermijdingsstrategie├źn. Goede beheersing van idiomatische uitdrukkingen en
uitdrukkingen uit de spreektaal.
Incidentele kleine vergissingen, maar geen echte fouten in woordkeuze.

COHERENTIE EN COHESIE
Kan duidelijke, vloeiende, goed gestructureerde gesproken taal voortbrengen, die getuigt van een goede
beheersing van ordeningspatronen, verbindingswoorden en cohesie-bevorderende elementen.

GRAMMATICALE CORRECTHEID
Handhaaft consequent een hoge mate van grammaticale correctheid; fouten zijn zeldzaam en moeilijk aan te
wijzen.

ORTHOGRAFISCHE BEHEERSING
Lay-out, alinea-indeling en leestekengebruik zijn consistent en bevorderen de leesbaarheid.
De spelling is correct, afgezien van een enkele verschrijving.