Testonderdelen: B2

De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) start met een computertest.
Als je op dit eerste onderdeel voldoende scoort, neem je deel aan een spreekexamen. Wie onvoldoende haalt op de computertest, mag niet deelnemen aan het mondelinge deel en kan uiteraard ook geen ITNA-B2-certificaat behalen.
Het testcentrum waar de test werd afgelegd, meldt het eindresultaat van de ITNA-B2-test aan de kandidaten.

Kandidaten die minimaal ‘goed’ scoren op elk onderdeel en ‘zeer goed’ in het totaal, worden uitgenodigd om op een later tijdstip deel te nemen aan een extra schrijfopdracht op C1-niveau. Zij kunnen zo, indien gewenst, een C1-certificaat behalen.

De exacte puntenverdeling kan je hier raadplegen.

 

De computertest bestaat uit drie componenten: ‘taal in gebruik, ‘lezen’ en ‘luisteren’ met verschillende soorten vragen:

Een gedetailleerd overzicht vind je op het instructieblad van de computertest.

 

De mondelinge test bestaat uit twee onderdelen: een presentatie en een argumentatie.

 

 

Wat is de puntenverdeling bij de ITNA?