Puntenverdeling van de ITNA – C1


C1-schrijftest

De C1-schrijftest wordt beoordeeld op de volgende criteria en met de volgende puntenverdeling:

Criteria maximumscore
– Woordenschat 6
– Grammaticale correctheid 6
– Coherentie en cohesie 6
– Orthografische beheersing 2
Totaal 20

 

De cesuur om te slagen is 10 op 20.