Puntenverdeling van de ITNA – B2


Totaal

Voor de berekening van de eindscore van de ITNA-B2 telt de computertest voor 60% en de mondelinge test voor 40% mee.

De cesuur voor B2 op de computertest is 48/85. De cesuur voor het totaal van de computertest en het mondeling ligt voor B2 op 53,88%.

De resultaten worden uitgedrukt in de volgende categorieën: ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’, ‘zwaar onvoldoende’. De resultaten worden niet in cijfers meegedeeld.
Je vindt de cesuren voor de beoordelingen in deze tabel (pdf).