Testdata en -plaats: C1

Je kunt enkel deelnemen aan de C1-test in het taaltestcentrum waar je de ITNA B2-test hebt afgelegd.

Verdere info over de testdatum: zie inschrijvingsprocedure C1.