Testdata en -plaats: C1

Een kandidaat kan enkel deelnemen aan de C1-test in het taaltestcentrum waar hij/zij de ITNA B2-test heeft afgelegd.

Verdere info over de testdatum: zie inschrijvingsprocedure C1.