Annuleringsvoorwaarden

  • Een kandidaat kan zijn inschrijving enkel schriftelijk wijzigen of annuleren (per gewone of aangetekende brief, per fax of per e-mail) bij het taaltestcentrum waar hij zich aanmeldde.
  • Een kandidaat kan zijn deelname aan de test enkel tijdens de inschrijvingsperiode annuleren. Deze periode verschilt per taaltestcentrum en wordt meegedeeld op de websites van de verschillende centra.
  • Bij annulering van de ITNA-deelname tot de uiterste inschrijvingsdatum dient de kandidaat als vergoeding voor administratiekosten een bedrag van 25 euro te betalen. Bij annulering na de uiterste inschrijvingsdatum blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de ITNA-testafname om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.