Testdata en -plaats: B2 – open testmomenten

De taaltestcentra leggen jaarlijks verschillende data vast waarop een ITNA kan worden afgelegd (zie kalender hieronder).

Let op! Voor de testmomenten in augustus en september is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Wie wil starten in het eerste semester van het academiejaar, neemt best deel aan de test vóór de zomer.

 

Datum Plaats Inschrijven
23 december 2021 Brussel  Vrije Universiteit Brussel 
13 januari 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
27 januari 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
28 januari 2022 Leuven KU Leuven
1 februari 2022 Gent Universiteit Gent
7 maart 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
9 mei 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
20 mei 2022 Brussel  Vrije Universiteit Brussel 
23 mei 2022 Gent Universiteit Gent
1 juni 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
13 juni 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
23 juni 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
24 juni 2022 Gent Universiteit Gent
4 juli 2022 Brussel KU Leuven Campus Brussel
7 juli 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
25 augustus 2022 Gent Universiteit Gent
30 augustus 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
31 augustus 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
2 september 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
5 september 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
8 september 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
8 september 2022 Gent Universiteit Gent
16 september 2022 Leuven KU Leuven
19 september 2022 Antwerpen Universiteit Antwerpen
20 september 2022 Brussel KU Leuven Campus Brussel
22 september 2022 Gent Universiteit Gent

 

ITNA op afspraak

Voor wie niet kan deelnemen op een van de open testmomenten bestaat er de mogelijkheid een ITNA op afspraak af te leggen. Dat kan gebeuren van de tweede week van februari tot de eerste week van mei, en van half oktober tot half december. De taaltestcentra garanderen een afname binnen de twee weken na aanvraag. Voor een test op afspraak geldt een aangepast tarief.