Universiteit Gent K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent
 Testprincipes


Testonderdelen
   B2
   C1

Testdata en -plaats

Resultaten

Certificering

Herkansing

Inschrijvingsprocedure

Toetsvoorbeelden
   B2
   C1

Niveau Europees Referentiekader

FAQ

ContactALTE Q-mark

 

Testdata en -plaats


De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen kan worden afgelegd  in een van de onderstaande taaltestcentra:


Door in te schrijven voor de test, gaat de kandidaat akkoord met het privacybeleid van het Interuniversitair Testing Consortium.


B2


Open testmomenten

De taaltestcentra leggen jaarlijks verschillende data vast waarop een ITNA kan worden afgelegd (zie kalender hieronder).

Datum Plaats Inschrijven
4 oktober 2017 UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
11 januari 2018 Brussel ITNA-webpagina Vrije Universiteit Brussel
17 januari 2018 Linguapolis, Antwerpen ITNA-webpagina Universiteit Antwerpen
5 februari 2018 Linguapolis, Antwerpen ITNA-webpagina Universiteit Antwerpen
14 mei 2018 Linguapolis, Antwerpen ITNA-webpagina Universiteit Antwerpen
28 mei 2018 UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
30 mei 2018 Linguapolis, Antwerpen ITNA-webpagina Universiteit Antwerpen
7 juni 2018 Brussel ITNA-webpagina Vrije Universiteit Brussel
11 juni 2018 Linguapolis, Antwerpen ITNA-webpagina Universiteit Antwerpen
28 juni 2018 UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
4 juli 2018 Linguapolis, Antwerpen ITNA-webpagina Universiteit Antwerpen

9 juli 2018

Linguapolis, Antwerpen ITNA-webpagina Universiteit Antwerpen
25 juli 2018 UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
24 augustus 2018 UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
27 augustus 2018 Linguapolis, Antwerpen ITNA-webpagina Universiteit Antwerpen
7 september 2018 UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
12 september 2018 Linguapolis, Antwerpen ITNA-webpagina Universiteit Antwerpen
12 september 2018 UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
14 september 2018 ILT, Leuven ITNA-webpagina KU Leuven
17 september 2018 UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent

ITNA op afspraak

Voor wie niet kan deelnemen op een van de open testmomenten bestaat er de mogelijkheid een ITNA op afspraak af te leggen. Dat kan gebeuren van de tweede week van februari tot de eerste week van mei, en van half oktober tot half december. De taaltestcentra garanderen een afname binnen de twee weken na aanvraag. Voor een test op afspraak geldt een aangepast tarief.

 

C1

Een kandidaat kan enkel deelnemen aan de C1-test in het taaltestcentrum waar hij/zij de ITNA B2-test heeft afgelegd. Hij/zij schrijft zich in voor de C1-test binnen de week waarin hij de uitnodiging om deel te nemen heeft gekregen.

Het taaltestcentrum stelt zelf een afnamemoment voor.

 

Onregelmatigheden

Indien u meent onregelmatigheden te hebben vastgesteld tijdens uw deelname aan de ITNA, mailt u die binnen de 5 dagen aan de directeur van het testcentrum waar u de test hebt afgelegd. Uw klacht wordt steeds vertrouwelijk behandeld.

K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent