Universiteit Gent K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent
 Testprincipes


Testonderdelen
   B2
   C1

Testdata en -plaats

Resultaten

Certificering

Herkansing

Inschrijvingsprocedure

Toetsvoorbeelden
   B2
   C1

Niveau Europees Referentiekader

FAQ

Contact

 

Testdata en -plaats


De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen kan worden afgelegd  in een van de onderstaande taaltestcentra:


Door in te schrijven voor de test, gaat de kandidaat akkoord met het privacybeleid van het Interuniversitair Testing Consortium.


B2


Open testmomenten

De taaltestcentra leggen jaarlijks verschillende data vast waarop een ITNA kan worden afgelegd (zie kalender hieronder).

Datum Plaats Inschrijven
2 september 2016
UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
7 september 2016 Brussel ITNA-webpagina Vrije Universiteit Brussel
8 september 2016 Brussel ITNA-webpagina KU Leuven - campus Brussel
12 september2016
Linguapolis, Antwerpen ITNA-webpagina Universiteit Antwerpen
12 september2016
UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
13 september2016
Linguapolis, Antwerpen ITNA-webpagina Universiteit Antwerpen
16 september 2016
UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
19 september 2016 ILT, Leuven ITNA-webpagina KU Leuven
21 september 2016 UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
22 september 2016 Brussel ITNA-webpagina Vrije Universiteit Brussel
5 oktober 2016
UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
12 januari 2017 Brussel ITNA-webpagina Vrije Universiteit Brussel
20 januari 2017 ILT, Leuven ITNA-webpagina KU Leuven
29 mei 2017
UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
8 juni 2017 Brussel ITNA-webpagina Vrije Universiteit Brussel
29 juni 2017
UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
28 juli 2017
UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
30 augustus 2017
UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
11 september /2017
UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
15 september 2017
UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent
18 september 2017 ILT, Leuven ITNA-webpagina KU Leuven
20 september 2017 UCT, Gent ITNA-webpagina Universiteit Gent

ITNA op afspraak

Voor wie niet kan deelnemen op een van de open testmomenten bestaat er de mogelijkheid een ITNA op afspraak af te leggen. Dat kan gebeuren van de tweede week van februari tot de eerste week van mei, en van half oktober tot half december. De taaltestcentra garanderen een afname binnen de twee weken na aanvraag. Voor een test op afspraak geldt een aangepast tarief.

 

C1

Een kandidaat kan enkel deelnemen aan de C1-test in het taaltestcentrum waar hij/zij de ITNA B2-test heeft afgelegd. Hij/zij schrijft zich in voor de C1-test binnen de week waarin hij de uitnodiging om deel te nemen heeft gekregen.

Het taaltestcentrum stelt zelf een afnamemoment voor.

 

Onregelmatigheden

Indien u meent onregelmatigheden te hebben vastgesteld tijdens uw deelname aan de ITNA, mailt u die binnen de 5 dagen aan de directeur van het testcentrum waar u de test hebt afgelegd. Uw klacht wordt steeds vertrouwelijk behandeld.

K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent